STARTOM YDING SMEDIEÅBNINGTIDERJOBKONTAKTUV GREEN POWERTILMELD NYHEDSBREV
VVS
 
 
Malkeanlæg
 
 
Vaskerobot
 
 
Porte
 
 
Smedeværksted
 
 
Butik / lager
 

VASKEROBOT

Yding Smedie servicerer vaskerobotten Clever Cleaner.
Vaskerobotten fjerner 80-90% af snavset i dine svinestalde, og 80-90% af den tid, der bruges på at vaske. Den sparede tid kan i stedet bruges på værdiskabende aktiviteter i din bedrift. Vaskerobotten vasker i både slagtesvinestalde og farestalde.

Kontakt vedr. service på din vaskerobot
 

   

Jeppe Rasmussen
Tlf. 7578 2230
Mail: info@ydingsmedie.dk

 
YDING SMEDIE A/S YDINGGADE 39A 8752 ØSTBIRK TLF.: 75782230 E-MAIL: INFO@YDINGSMEDIE.DK